Pešačke ture


Osobe koje često uživaju u šetnjama žive duže, a blagotvoran uticaj
zabeležen je i kada su u pitanju mentalno zdravlje i raspoloženje jer
povećava kapacitet pluća i protok kiseonika organizmom.

 

Šetnjom na planinskom vazduhu čovek postiže dubinsku regeneraciju duha i tela, oslobađa se pogubnog delovanja svakodnevnog stresa.

Nacionalni park Kopaonik nudi veliki broj pešačkih staza.
U skladu sa vašim potrebama i fizičkom kondicijom, sortirali smo staze u tri kategorije:

Lake trajanje( od 15 min do 45 min )
Srednje trajanje( od 45 min do 180 min )
Teske trajanje( od 180 min do 7h )

Tako da u zavisnosti od vaše fizičke pripremljenosti možete da birate stepen fizičkog naprezanja. U izboru ce vam pomoci i naši vodiči koji su uvek respoloženi da vam ispričaju karakteristike svake pešačke ture koja vas interesuje.

Odredjene pešačke ture uključuju i branje šumskog voća i lekovitog bilja kao i takozvani "pastirski obrok".